Verandering arbeidsmarkt vraagt om aanpassing HR-strategie

De vergrijzing en de ontgroening drukken ons met de neus op de feiten: om onze economie en maatschappij op een gezonde manier draaiende te houden, hebben we iedereen nodig. Ook oudere werknemers. Dat betekent een compleet nieuwe cultuur, waarin oudere werknemers niet ontzien, maar juist gemotiveerd worden. Waarin vroegpensioen plaats heeft gemaakt voor een carrière lang leren.

Verandering inzetbaarheidsbeleid oudere medewerkers

384Langer doorwerken en een hogere arbeidsparticipatie van ouderen worden in steeds meer organisaties bespreekbaar. Ontziebeleid maakt steeds vaker plaats voor leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Binnen veel organisaties is het huidige inzetbaarheidsbeleid van oudere medewerkers met name gericht op ontzien, bijvoorbeeld door extra vakantiedagen of vrijstelling voor bepaalde handelingen. Ondanks dat gebeurt het vaak dat de medewerkers niet meer mee kunnen of willen komen en daardoor langdurig of definitief uitvallen.

De invloed van levensfasen op wensen arbeidsvoorwaarden

Door de structureel krapper wordende arbeidsmarkt is deze aanpak op termijn niet houdbaar. Daarnaast is de behoefte van medewerkers in verschillende levensfasen aan maatwerk in hun arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling sterk toegenomen. Deze factoren leiden tot de behoefte aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Hierin worden de medewerkers in verschillende levensfasen door middel van maatwerk gefaciliteerd om op langere termijn inzetbaar te blijven.