Heb je ook op de HR-agenda staan om actief bezig te gaan met beleid om je personeel langer gezond, gemotiveerd en goed inzetbaar te houden? Dan is er goed nieuws! De Nederlandse overheid heeft ruim 20 miljoen euro gekregen om bedrijven te subsidiëren en dit potje te verdelen. Er zijn wel een aantal regels verbonden aan deze subsidie.

De AOW-leeftijd in Nederland is verhoogd. Hierdoor moeten medewerkers langer werken. Zij moeten dit wel lichamelijk kunnen volhouden. Organisaties worden uitgenodigd hier creatief mee om te gaan, zodat medewerkers gelukkiger en gezonder worden. Zo kunnen organisaties cursussen ontwikkelen of de werkstress verminderen voor hun medewerkers. Ook kunnen zij hun personeel stimuleren om meer te gaan sporten. Deze maatregelen staan los van arbo-regels, waaraan elk bedrijf zich moet houden.

Happy cows give more milk!

“Bedrijven zijn niet verplicht om hun werknemers te helpen stoppen met roken of een burn-out te voorkomen. Maar het is wel in hun belang, want het ziekteverzuim daalt. Het gaat erom dat de organisaties investeren in hun medewerkers, zodat zij hun werk langer kunnen volhouden”, aldus Ascher.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrain van duurzame inzetbaarheid in is in dit kader gericht op:
• Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
• Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
• Het bevorderen van gezond en veilig werken;
• Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
• Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg; of
• Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000 per bedrijf, waarbij de voorwaarde is dat het bedrijf eenzelfde bedrag zelf inlegt en dat het subsidiegeld besteed wordt aan een externe adviseur.

Hoe kom ik voor subsidie in aanmerking?

Als organisatie kun je voor bovenstaande activiteiten subsidie aanvragen. De subsidieaanvraag moet je indienen binnen het tijdvak van 19 oktober 2015, 9.00 uur, tot en met 13 november 2015, 17.00 uur.

Voor de gehele wettekst of hulp bij de subsidieaanvraag, neem gerust contact met ons op!