Welke maatregelen zijn er?

Stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid.Op dit moment zijn er vanuit de overheid een aantal stimuleringsmaatregelen, waaronder:

  • Mobiliteitsbonus bij in dienst nemen van iemand die 56 jaar of ouder is en een uitkering heeft;
  • Scholingsvoucher voor 50-plussers (maximaal € 1.000 inclusief BTW);
  • Proefplaatsing.

Ook heeft Europa ruim 20 miljoen euro ter beschikking gesteld om “mensen langer productief aan het werk te houden”. Bedrijven en instellingen kunnen een beroep doen op deze gelden door een aanvraag in te dienen bij Agentschap SZW. Dit kan van 19 oktober tot en met 13 november 2015.

Werkgevers maken echter weinig gebruik van de regelingen die hieruit voortvloeien. Dit komt door:

  • Complexiteit van de regelingen;
  • De continue veranderingen;
  • Onvoldoende kennis van de regelingen.