VERGRIJZING EN ONTGROENING

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar.

Deze dubbele vergrijzing raakt bijna alle organisaties. Heb jij er al over nagedacht hoe je dit het hoofd gaat bieden?

Lees meer over vergrijzing en ontgroening

Het arbeidsmarktgat

Uitdaging voor werkgevers

Door verwachte economische groei van 1,5- 2% in de komende jaren is er een groeiende behoefte aan medewerkers. Maar ook al blijft de groei gelijk, door de vergrijzing en dus uitstroom van de arbeidsmarkt ontstaat er een groot gat tussen vraag en aanbod. Het hanteren van een gedegen leeftijdsbewust personeelsbeleid kan bijdragen aan het verkleinen van dit gat voor jouw organisatie. Wij helpen je graag op weg!

Lees meer over het arbeidsmarktgat

Stimuleringsmaatregelen overheid

Zie jij nog de bomen in het bos?

Het kabinet wil oudere werknemers makkelijker aan het werk helpen en houden. Hiervoor is een pakket stimuleringsmaatregelen opgesteld. Werkgevers maken echter weinig gebruik van de regelingen die hieruit voortvloeien.

Lees meer over stimuleringsmaatregelen overheid

Wat kunnen wij voor je doen?

Advies vanuit ervaring en betrokkenheid

Vanuit de gedachte dat duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers positief bijdraagt aan de resultaten van jouw organisatie, kunnen wij jou ondersteunen of adviseren over de volgende HR-strategieën:

  • Talentbehoefteanalyse
  • Advisering over opvolgingsplanning
  • Advisering over stimuleringsmaatregelen
  • Werving en selectie oudere werknemers
  • Recruitmentadvies oudere werknemers
  • Coaching leidinggevenden en medewerkers