Arbeidsmarktparticipatie ouderen vergroten… maar hoe?

Het arbeidsmarktgat zorgt voor personeelspuzzel

Door de verwachte economische groei van 1,5 – 2% in de komende jaren is er een groeiende behoefte aan medewerkers. Maar ook al blijft de groei gelijk, door de vergrijzing en dus uitstroom van arbeidskrachten, ontstaat er een groot gat tussen vraag en aanbod: het arbeidsmarktgat.

Dit gat kun je opvullen door verhoging van de productiviteit of toename van de werkpopulatie, of een combinatie van beide. Een mogelijkheid hierbij is het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van oudere medewerkers. Wat houdt ons hierin tegen? Veel werkgevers tonen weerstand tegen het in dienst nemen of houden van senioren. Deze werkgevers willen de personeelskosten zo laag mogelijk houden, hebben onvoldoende kennis van en ervaring in het managen van senioren, en hebben het vooroordeel dat alle senioren minder gemotiveerd en fysiek minder gezond zouden zijn. Veel senioren zouden graag hun werk blijven doen of zelfs een nieuwe stap in hun carrière maken, maar gaan noodgedwongen met pensioen, omdat er geen mogelijkheden zijn. Om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van de oudere werknemers zijn er voor werkgevers drie benaderingen mogelijk:

  1. Bied verschillende werkvormen aan;
  2. Vul tekorten op de arbeidsmarkt aan met senioren;
  3. Creëer kennis- en vaardighedennetwerken.

Werkgevers kunnen waarde creëren door ouderen aan te moedigen hun kennis, kunde en ervaring te delen met jongere collega’s (vooral in management, marketing, sales, development en productie). De ervaren senioren kunnen ook ingezet worden als consultant of bij projecten.