Verbeteren duurzame inzetbaarheid

De duurzame inzet van ouderen, maar eigenlijk van alle werknemers, vraagt van organisaties dat ze oog hebben voor betekenisvol, gezond en uitdagend werk voor hun personeel. Sluit het werk voor de komende jaren nog wel aan bij de behoeftes, (fysieke of cognitieve) capaciteiten en sterktes van werknemers? En zo niet, welke middelen moet een organisatie dan inzetten om de verminderde inzetbaarheid te ondervangen? Ontzien? Opleiding? Outplacement? Aangepast werk? Als alternatief is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor job craften. Job craften gaat uit van het principe dat in het werk zelf oplossingen te vinden zijn om inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden.

Om medewerkers langer en duurzaam inzetbaar te houden kan job craften een onderdeel zijn van de jaarlijkse plannen, die de werknemers maken en waarin vastgelegd wordt wat ze aankomend jaar gaan doen. Dit is voor werknemers hét moment om te job craften: een werknemer wil bijvoorbeeld meer aan acquisitie doen en minder trainingen geven. En om dat zo goed mogelijk te doen, zou de medewerker ook graag nog een sales cursus willen volgen. Let wel, zo’n aanpassing in de functie moet een doel hebben. Je kunt misschien heel veel plezier halen uit de hele dag kopiëren maar het moet ook voor de organisatie resultaat opleveren. Wat we wel kunnen doen, is dat je een uurtje per dag kopieert. Luister goed naar de wensen van de werknemers, maar maak de nieuwe afspraken wel SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

 

Do’s and dont’s voor de werkgever

  • Moedig werknemers aan. Laat weten dat je als werkgever openstaat voor job crafting (zolang het overeenkomt met de doelen van de organisatie).
  • Ga met je werknemers in gesprek. Hoe zouden ze hun werk willen veranderen. Welke taak vreet energie en waar halen ze juist plezier uit?
  • Heb vertrouwen. Werknemers blijken over het algemeen goed in staat om hun baan zo in te richten dat zowel zijzelf als de organisatie er profijt van heeft. Job crafting is over het algemeen win-win.
  • Leg zaken vast. Het is wel zaak om als werkgever kaders aan te geven, prestaties te meten en de boel goed te monitoren. De SMART-methode kan uitkomst bieden.

 

Geef jouw medewerker of team op!

The Wolfpack Company organiseert individuele coachingstrajecten, waarbij job craften als techniek gebruikt wordt. Ook in groeps- of teamverband bieden wij eendaagse cursussen aan. In groepsverband bestaat de groep minimaal uit 4 en maximaal 8 deelnemers. Als je wilt deelnemen aan een job craftingtraject van de Wolfpack Company kun je je aanmelden via de contactpagina op onze website. Je krijgt twee weken voor aanvang een aantal voorbereidingsopdrachten per mail. Na de cursusdag ga je vier weken een logboek bijhouden, waarin je aangeeft hoe het vordert met je doelstellingen. Vier weken na de job craftingdag organiseren wij een terugkomsessie, waarin we terugblikken op de ervaringen en kunnen leren van elkaar. De kosten voor een job craftcursus bedraagt € 495,00 excl. BTW per persoon.