People Analytics, je kunt er bijna niet meer omheen.. Het is één van de grootste trends op het gebied van HR de afgelopen jaren. Grote multinationals zoals Shell en ABN Amro maken er al een aantal jaren gebruik van. Maar eigenlijk zou iedere organisatie het toe moeten passen. Iedereen heeft tenslotte HR gerelateerde data waar ze iets mee zouden kunnen.

HR professionals moeten anders kijken naar de rol van HR binnen organisaties. Het effectief gebruiken van data en People Analytics is nu noodzakelijk. Als HR professionals is het verstandig om je voor te bereiden op de toekomst. Het omarmen van data analyse binnen het HR werkveld is extreem belangrijk bij de professionalisering van HR en het succesvol begeleiden van de organisatieverandering richting de toekomst. Josh Bersin, de meest vooroplopende HR thought leader op het gebied van People Analytics, ziet People Analytics als een top HR ontwikkeling.

Al voor lange tijd lopen HR-afdelingen tegen het feit aan dat het voor hen lastig is om de impact van hun activiteiten en investeringen in ‘menselijk kapitaal’ in kaart te brengen. Hoewel andere afdelingen, zoals finance, marketing en sales, al lange tijd gebruik maken van analyses, data en cijfers om beslissingen te nemen, blijft HR nog erg achter. En dat terwijl HR beslissingen maakt over de belangrijkste resource van een organisatie; de mensen! En People Analytics is allang geen hype meer, it is here to stay! Tijd dus dat alle organisaties gebruik gaan maken van People Analytics. Hieronder staan een aantal voor- en nadelen van People Analytics. Het is geen uitputtelijke lijst, ik kan nog veel meer voordelen opnoemen, maar het geeft een eerste overzicht.

Wat zijn dan de voordelen van People Analytics?

People Analytics zorgt ervoor dat HR afdelingen beslissingen kunnen nemen op basis van accurate data en feiten in plaats van intuïtie en onderbuikgevoel. Door Analytics worden vooringenomen beslissingen vervangen door objectievere en betrouwbaardere besluiten. Ook leidt het gebruik van data en statistieken ertoe dat HR-afdelingen de impact en relevantie van hun activiteiten aan kunnen tonen aan het hogere management. Bovendien zorgt Analytics er voor dat HR-processen afgestemd kunnen worden op de doelen en strategieën van de organisatie. HR kan eindelijk de ‘taal van de business’ spreken.

Nog een ander voordeel van People Analytics is dat organisaties inzicht krijgen in hun verleden en trends kunnen herkennen in bijvoorbeeld ziekteverzuim en verloop. Hierdoor kan dan al vroegtijdig op ingespeeld worden. Het resultaat is dat organisaties hun prestaties kunnen verbeteren en hun beslissingen aanpassen aan de toekomstige veranderingen. Een voorbeeld hiervan is dat je met behulp van People Analytics inzicht krijgt in de talenten in je organisatie en wie er op key posities zitten. Als je door predictive analytics kunt voorspellen welke key functionarissen op de nominatie staan om de organisatie te verlaten kun je hier als HR afdeling op anticiperen.

Tenslotte zie je dat de laatste jaren de focus op talent management binnen HR flink is toegenomen. Met People Analytics breng je het talent binnen jouw organisatie in kaart. Hierdoor kan er een effectief beleid gevoerd worden. Er kunnen juiste beslissingen genomen worden over wie het beste bij welke functie past. Dit  zal leiden tot betere prestaties van de werknemers.

Mogelijke nadelen van People Analytics

Om het Facebook-schandaal te voorkomen, moet je als organisatie altijd de privacy van je werknemers voorop stellen. Met de nieuwe AVG worden organisaties nogal beperkt, dus kijk goed wat wel en niet mag met persoonlijke gegevens. Verlies daarnaast het menselijke aspect niet uit het oog. Analytics laat je zien waar je op het gebied van je workforce nog in kan investeren, doe dit ook!
Hoewel in de meeste gevallen analytics ervoor zorgt dat vooroordelen uit de besluitvorming gehaald worden, kan het onbedoeld toch voorkomen. Er zijn namelijk altijd mensen betrokken bij het interpreteren van data. Houd dit in je achterhoofd als je bijvoorbeeld een functieprofiel gaat opstellen, of een profiel van ‘de perfecte kandidaat’ gaat maken.